Telefon kontaktowy +48 (22) 651 XX XX+48 (22) 891 40 24

Telefon kontaktowy +48 (22) 651 XX XXfacebook.com/sklep.artfuego

Frequently Asked Questions

PROCES ZAMÓWIENIA

WYBÓR TOWARU

Jak mogę wybrać / dobrać asortyment, którym byłbym zainteresowany?

SPOSÓB PŁATNOŚCI

W jaki sposób można dokonać płatności za wybrany towar?

MINIMUM LOGISTYCZNE

Jaka jest minimalna wartość zamówienia?

Minimalna wartość zamówienia stanowi kwota 500,00 EUR(netto).

CZAS REALIZACJI

Jaki jest przewidziany czas na realizację zamówienia?

Czas realizacji wybranego asortymentu jest uzależniony od zapotrzebowania i stanu magazynowego w chwili zapytania. BOK udzieli informacji co do dostępności towaru.

ODBIÓR TOWARU

Jak mogę odebrać zamówiony towar?

EX WORKS: Warszawa - Magazyn / Sklep Artfuego.

WYSYŁKA TOWARU / KOSZTY TRANSPORTU

Czy jest możliwe zamówienie towaru z wysyłką do Klienta?

Tak, wymaga to jednak poczynienia indywidualnych ustaleń z Biurem Obsługi Klienta.

Czy dochodzą jeszcze inne koszty związane z wysyłką?

Tak. Do wysyłki należy dodać koszt opakowania który jest pokrywany przez Kupującego.

GWARANCJA TOWARU

Czy zakupione towary są objęte gwarancją i co ona obejmuje?

Tak. Zakupiony towar podlega gwarancji i dotyczy tylko i wyłącznie ewentualnych wad wewnętrznych (ukrytych materiału czy produkcyjnych) nie stwierdzonych wizualnie podczas kontroli przy odbiorze zakupionego towaru.

Gwarancja obowiązuje przy stosowaniu się do zaleceń eksploatacyjnych/konserwacyjnych (zamieszczonych na stronie www.artfuego.com) dla poszczególnych rodzajów zastosowanego materiału w wyrobach.

Kiedy wygasa gwarancja i z jakich przyczyn nie może być uwzględniona?

Gwarancja wygasa i Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za usterki powstałe z następujących przyczyn:

Jaki okres obejmuje gwarancja?

Gwarancja obejmuje okres jednego roku od daty zakupu.

Jak należy postąpić przy odbiorze towaru aby zachować gwarancję?

Towar będący w naszej ofercie handlowej jest najwyższej jakości. Sprawdzany jest każdorazowo przed wydaniem go Klientowi. Do obowiązków Kupującego należy sprawdzić stan zewnętrzny produktów zakupionych. Reklamacje z chwilą opuszczenia BOK / Magazynu z tytułu uszkodzeń zewnętrznych / mechanicznych nie są objęte reklamacją i nie będą uwzględniane.

Jak przebiega proces reklamacyjny?

Proces reklamacji podzielony jest na dwa przejżyste etapy

  1. Na podstawie opisu, zdjęcia (może być zeskanowane zdjęcie) z zaznaczonym szczegółem reklamacyjnym przesłanego mailem do Biura Obsługi Klienta w terminie do 14-dni od otrzymania maila z reklamacją zostanie przedstawiona odpowiedź dotycząca ustosunkowania się do dalszego postępowania w rozpatrzenia reklamacji tj. uznanie reklamacji i wymiana towaru przy następnym zakupie (konieczność zwrotu uszkodzonego!) bądź w przypadku jej braku konieczność dostarczenia (przy następnym zakupie) do rozpatrzenia szczegółowo reklamacji.
  2. Dostarczenia produktu reklamowanego wraz z dowodem zakupu do Biura obsługi Klienta. Produkt reklamowany zostaje przekazany do Producenta i w ciągu 30 dni od chwili otrzymania rozpatrzona zostanie reklamacja z decyzją wymiany towaru lub zwrotu kwoty zakupu. Informacja potwierdzona zostanie mailem z BOK.

STATUS ZAMÓWIENIA

Gdzie można sprawdzić stan realizacji zamówienia?

Można sprawdzić kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta.

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE

Jakie obowiązują aktualne przepisy celno – prawne dotyczące zakupu i wywozu danego produktu do innego kraju nie będącego w UE?

Linki do naszych urzędów celnych

ZWROT PODATKU VAT – TAX FREE

Kiedy podróżnemu przysługuje zwrot VAT?

Informujemy, iż możemy dokonać zwrotu podatku VAT, za artykuły nabyte u nas osobom fizycznym, dokonującym zakupu towarów i ich wywozu poza granice Unii Europejskiej. Zwrot może być wykonany w formie gotówkowej w siedzibie firmy.

Przepisy art. 126-130 ustawy o VAT regulują zasady dokonywania zwrotu VAT podróżnym w systemie TAX FREE. Aby taki zwrot otrzymać, należy spełnić wymagane ustawą warunki: